Oferta


Energetyka odnawialna


CES zgodnie z ogólnoświatową politykę zmierzającą do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego zaangażował się w realizację projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwala nam zaoferować współpracę w następujących obszarach:

Wiatr

Kopleksowa realizacja Farm Wiatrowych w zakresie:

 • Opracowanie analizy możliwości lokalizacji Farmy Wiatrowej
 • Uzyskania niezbędnej dokumentacji formalno - prawnej
 • Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • Dostawa turbin
 • Prace budowlano-montażowe we wszystkich branżach
 • Rozruch i przekazanie do eksploatacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Biogaz

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie wykorzystania biogazu dla potrzeb produkcji energii jak również w zakresie utylizacji biogazu w celu osiągnięcia redukcji CO2 poprzez:

 • Przeprowadzenie badań oraz ocena zasobności złoża w biogaz
 • Obsługę formalno-prawna
 • Kompleksowe wykonanie instalacji wraz z dostawą urządzeń
 • Zarządzanie projektem w fazie eksploatacji


Słońce

Realizacja średnich i dużych projektów z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w zakresie:

 • Projektowania
 • Dostawy i montażu
 • Uruchomienia i przekazania do eksplaotacji
 • Kompleksowego serwisu


Energetyka zawodowa


W obszarze energetyki zawodowej świadczymy usługi w zakresie:

 • Przygotowania studium wykonalności inwestycji
 • Zarządzania i prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • Rozruchu i optymalizacji
 • Przekazania do eksploatacji
 • Serwisu i utrzymania ruchuKompleksowa realizacja


Oferujemy również kompleksową realizację prac w następujących branżach:

 • Konstrukcyjno-budowlanej
 • Mechanicznej
 • elektrycznej i AKPiA


Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji

Wybierz profesjonalizm


Naszym celem jest osiągnięcie efektu synergii w energetyce poprzez działania na rzecz jakże niezbędnej energetyki zawodowej oraz energetyki odnawialnej mającej ogromne znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.


Skontaktuj się z nami